AboutCross

חדשות

תקציבים שאושרו למתן מענקים לתעשייה ב 2019

המסלולים העיקריים שמומלצים על ידינו למפעלי התעשייה בפריפריה והתקציבים שצפויים להיות מאושרים בשנת 2019

קראו עוד >

 

מפעל חכם או כסף חכם?

תכנית "כסף חכם" תפתח בינואר- פברואר 2019 (השנה החמישית של התכנית).

התכנית היא כלי מפתח לפיזור הסיכון המאפשרת השתתפות בשיעור של 50% בעלויות פיתוח שווקי ייצוא למפעלים מתאימים עד תקציב כולל של 2 מ'₪ (או השתתפות של 1 מ'₪ בעלויות).

קראו עוד >

הוכרז על מקצה מספר 2 לתכנית פיריון - רשות ההשקעות

רשות ההשקעות הכריזה על פתיחת מקצה 2 בתכנית להעלאת הפיריון בתעשייה.
ניתן יהיה להגיש בקשות החל מ ה 2.9.18 ועד 3.10.18

 קראו עוד >

 

מסלול "כסף חכם"

מנהל סחר חוץ הודיע על מקצה מיוחד למסלול "כסף חכם" לעסקים מאזור הצפון!

קראו עוד >

תזכורת חשובה!

תאריך ההגשה האחרון לתכנית המענקים במסלול פריון של הרשות לחדשנות יהיה ב30/8/18!!

 קראו עוד >