AboutCross

חדשות

הוכרז על מקצה מספר 2 לתכנית פיריון - רשות ההשקעות

רשות ההשקעות הכריזה על פתיחת מקצה 2 בתכנית להעלאת הפיריון בתעשייה.
ניתן יהיה להגיש בקשות החל מ ה 2.9.18 ועד 3.10.18

 קראו עוד >

 

מסלול "כסף חכם"

מנהל סחר חוץ הודיע על מקצה מיוחד למסלול "כסף חכם" לעסקים מאזור הצפון!

קראו עוד >

תזכורת חשובה!

תאריך ההגשה האחרון לתכנית המענקים במסלול פריון של הרשות לחדשנות יהיה ב30/8/18!!

 קראו עוד >