AboutCross

מאמרים

התעשייה קטנה - אפוקליפסה עכשיו

חלום התעשייה בישראל הולך ונהיה יותר קשה מיום ליום לתעשיינים הקטנים בישראל.

הנתונים ברורים כמעט לכל מי שמופקד על התעשייה בישראל. רמת הפיריון בישראל היא מהנמוכות ביותר במדינות ה OECD. הנחיתות היחסית של ישראל בתחום התעשייה שאינה היי טק ניכר כמעט בכל ענפי התעשייה. מפעלים בישראל בתחום התעשייה המסורתית משקיעים רק כשליש משיעור המו”פ יחסית למחזורי המכירות של מפעלים דומים בארה”ב. רמת הפיריון לעובד בתחום התעשייה המסורתית בישראל נמוכה ב כ 25% מזו אשר קיימת במדינות ה OECD.

נתונים אלו מתחברים לחלקם של המפעלים הקטנים בתחום התעסוקה בישראל. כלל המפעלים בתחום התעשייה המסורתית(שאינה היי טק) מעסיקים כשני שלישים מסך העובדים בתעשייה בכלל. מתוך אלו שמועסקים בתעשייה המסורתית כ 88% הם מפעלים קטנים שמעסיקים פחות מ 20 עובדים, או בחישוב פשוט, מפעלים קטנים בתעשייה מעסיקים כ 60% מסך העובדים שאינה היי טק בישראל.

מצבם של המפעלים הקטנים בישראל הולך ומדרדר בעקביות מזה מספר שנים. קשה למפעלים אלו להשקיע את המשאבים הנדרשים בציוד חדש, אוטמציה, ובמחשוב כדי להתייעל, קשה למפעלים הקטנים לגייס עובדים חדשים או להחליף עובדים שיוצאים לפנסיה בשל התחרות הקשה עם אחיהם ה”בינוניים” ו ה”גדולים”, ותנאי השכר הנמוכים יחסית שהם יכולים להציע בכלל. קשה למפעלים הקטנים לייצא, כי ממילא אינם יעילים יחסית למפעלים בחו”ל, וגם אין להם את המשאבים להשקיע בפיתוחם של שווקי הייצוא. 

מתחילת שנת 2017 ועד היום, התחזק השקל יחסית לדולר ב כ 11.5%. נתון זה אינו סטטיסטיקה בלבד למפעלים הקטנים, המשמעות מבחינתם היא שהמוצרים שהם מייצרים יתייקרו באחוז דומה יחסית לאלו שמקורם בייבוא (בעיקר ייבוא מתחרה מסין וטורקיה שבדרך כלל מתומחר בדולרים).

במהלך שנת 2017 החל גידול בהיקפי התקציבים שמוזרמים על ידי המדינה לסיוע לתעשייה במסגרת של מסלולים שונים של מנהל ההשקעות, מנהל סחר חוץ ומסלולים נוספים.סיוע זה ניתן לכלל התעשייה בישראל, ובמיוחד למפעלים באזור הצפון במסגרת “התכנית לפיתוח הצפון”, ומגמה זו צפוייה להמשיך ב 2018. המפעלים הקטנים כמעט ולא נהנו מתקציבים אלו עד כה. במסגרת המסלולים שנפתחו על ידי משרד הכלכלה, הסיוע בעיקר התמקד במפעלים הגדולים והבינוניים (שמעסיקים מעל 20 עובדים).לטענת מקבלי ההחלטות, תרומתם היחסית של המפעלים הגדולים והבינוניים גבוהה יחסית למפעלים הקטנים, וסיוע להם יתרום יותר לפיתוח הכלכלה הישראלית. טענה זו קצת תמוהה בהתחשב בכך שהמפעלים הקטנים הם המעסיק הגדול ביותר בתעשייה (ראה נתונים מעלה).