AboutCross

מאמרים

עציצים

למה מנכ”לים של מפעלי תעשייה בינוניים לא יודעים למצות את פוטנציאל קבלת המענקים מהמדינה?

מפעלי תעשייה בינוניים בישראל פועלים בתנאים לא קלים. התחזקות השקל מחד , ועלייה במחיר חומרי הגלם מאידך, מפעילים אפקט “מספריים” על הרווחים של המפעלים האלו ומצמצמים אותם מאוד. נוסיף לאפקט “המספריים” גם את הקושי ההולך וגדל בגיוס עובדים לקווי הייצור מאז תחילת משבר הקורונה, והצורך בהשקעות כבדות באוטומציה כתוצאה מכך, ונקבל לחצים תזרימיים בלתי פוסקים על  סקטור המפעלים האלו.

בדיוק לשם כך מעמידה המדינה מענקים לטובת מפעלי תעשייה יצרניים במסלולים השונים באמצעות משרד הכלכלה על רשויותיו השונות. הבעיה היא שעקב המורכבות הרבה בהגשת בקשות במסלולים השונים, רוב מפעלי התעשייה מפסידים הרבה מאוד כסף במענקים פוטנציאליים שהם כל כך צריכים לפעילותם.

מדוע זה קורה?

ראשית, חלק ניכר ממפעלי התעשייה מבקשים מענקים על ציוד הוני במסגרת המסלולים השונים של רשות ההשקעות ללא שימת לב למגבלת היקף ההשקעה הקיימת כתלות בהיקפי המכירות של המפעל (מגבלת מחזור מכירות). מגבלה זו מצמצמת מאוד את סכום הזכאות של המפעלים הבינוניים למענק במסלול של רשות ההשקעות. בנוסף, למפעלים רבים פעילויות משמעותיות שנופלות במסגרת ההגדרה של חוק המו”פ (רשות החדשנות), אך המפעלים לא יודעם לסווג אותם ככאלו. סיווג נכון של פעילויות אלו, מעלה מאוד את סכום המענק הפוטנציאלי. נוסיף לכך מענק נוסף שהמפעלים יכולים לקבל לשדרוג מערך הייצור והבקרה (מחשוב), ונקבל הפסד של מאות אלפי ₪ במענקים פוטנציאליים.

“סל” המענקים לתעשייה הוא מגוון, תלוי זמן (מוגבל בדרך כלל בזמן הגשה), וכרוך בתהליך מימוש מורכב (דיווחי ביצוע דרך מערכת ייעודית, בפורמט נדרש על ידי כל רשות מבצעת, ועוד). היכרות מעמיקה עם סוגי המענקים הקיימים למפעלים היא קריטית לקבלת מלוא היקף המענקים שהמפעלים הבינוניים זכאים להם, בעיקר בעת הזו, שמקשה מאוד על איוש מערך הייצור בעובדים.

המלצתי היא, בצעו סיווג נכון של פעילויות שעליהם אתם מעוניינים לבקש מענקים, אל תדחו את הגשת הבקשה, הגשתה היא לעיתים הדבר הנכון וההכרחי למפעל שלך לצליחה של התקופה המאתגרת בה אנו נמצאים כעת.

קפיטל פלוס מתמחה בליווי מפעלי תעשייה בתחומי המענקים והאשראי המתקדם.

גלילה לראש העמוד