AboutCross

חדשות - מערך אשראי ומימון

יותר אשראי בפחות בטחונות לתעשייה – איך עושים את זה?

כאשר מפעל מבצע מהלך אסטרטגי של העברה פיזית של קווי הייצור ו/או הוספה של תשתיות ייצור, עולה בעיית המימון של הפרויקט. כאשר פונים למימון בנקאי עולה שאלת הביטחונות. הגורם המממן ירצה לדעת מה תהיה תוספת הביטחונות שהמפעל יציע לתוספת האשראי שהוא מבקש? לא פעם רצוי לדעת ששאלת הבסיס של גורמי המימון “מה היא תוספת הביטחונות?” לא רק שאינה רלוונטית, אלא אפילו אינה נדרשת. 

מעבר לשאלה של מהי רמת הסיכון של המהלך לגורם המימון? יש גם לשאול, מהם הביטחונות המטריאליים הקיימים, והאם קיימות גם התחייבויות? (הידועות גם כקובננט בשפה הבנקאית). לעיתים ניתן להסתפק בביטחונות הקיימים ללא תוספת ולהסתפק רק בתוספת של קובננט. המלצה נוספת היא לקבל ביטחונות חיצוניים ל”אובליגו” הקיים כגון הקרן בערבות האיחוד האירופאי, קרן צפונה ,הקרן בערבות מדינה ועוד . הוספה של אשראי שאינו כלול בחישוב הביטחונות הקיים יכול למנף באופן מאוד משמעותי את יחס האשראי ~ ביטחונות הנוכחי.

מניסיוננו רב השנים מול מפעלי תעשייה שביצעו מהלכים אסטרטגיים, שאלת המימון חייבת להיבחן לא רק במיקוד של מערך האשראי הקיים מול גורמי המימון, אלא גם בזווית רחבה יותר של כלל הביטחונות הקיימים ואלו שניתן להזיז בין גורמי המימון הקיימים והפוטנציאליים.