AboutCross

חדשות

אז יש או אין מענקים לתעשייה בצפון?

מענקים שניתנו על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה באזורי תעשייה נבחרים בצפון בשנת 2018:

  • אזור תעשייה ק"ש: 17,820,000 ₪ 
  • אזור תעשייה שלומי:  20,654,000 ₪ 
  • מועצה תעשייתית תפן:  168,725,000 ₪ 
  • פארק תעשייה בר-לב: 39,156,879 ₪ 
  • אזור תעשיה ציפורית:  58,910,000 ₪ 

אם המפעל שלך הוא לא חלק מההסכומים האלו ב 2018 ו/ או יהיה ב 2019 ….. אתה צריך לדבר אתנו