AboutCross

חדשות - תוכניות סיוע של מנהל סחר חוץ

ייצוא בתעשייה המסורתית הוא גורם בעל חשיבות קריטית להצלחה - האם אתה עושה מספיק בשביל הייצוא במפעל שלך?

התמודדות בשווקי ייצוא מאלצת את המפעל "להעביר הילוך" מבחינת היכולות השיווקיות שלו. לחשוב גלובאלי (איפה היתרונות היחסיים שלי מול יצרנים מקומיים בשווקי הייצוא?), לשווק באופן מקצועי יותר (איך אציג את היכולות של המפעל שלי ללקוחות בשווקים אחרים?), ובעיקר, לחשוב על הגדלה משמעותית של פוטנציאל הייצור של המפעל בהתאם לפוטנציאל השוק הגדול של שווקי הייצוא.
החסמים להתחלת / הגדלת הייצוא הם ברורים. בדרך כלל תקציב השיווק הנדרש הוא משמעותי. לא פעם המחירים בשווקי היעד מצריכים התייעלות של ממש במערכי הייצור הקיימים (תקציב נוסף), ואם מוסיפים לכל אלו גם את הצורך בגיוס אנשי שיווק מתאימים לשווקי ייצוא, המהלך נראה לא פעם בלתי אפשרי.

בתחילת 2017 (ממש עכשיו), קיימות הזדמנויות יוצאות דופן להיעזר בכלי הסיוע של המדינה לבצע את המהלך הזה תוך כדי הורדת סיכון משמעותית (תקציב נמוך באופן יחסי). בתחילת שנת 2017 עומדות להפתח מספר תוכניות סיוע של מנהל סחר חוץ לפיתוח שווקי ייצוא, כאשר למפעלים שיגישו תוכניות מקצועיות וברות ביצוע, תהיה השתתפות של 50% בהוצאות המימוש שלהן. ההשתתפות תהיה בהוצאות של קידום המכירות בשווקי הייצוא, עלות של פרסום, משלוח דוגמאות לחו"ל, השתתפות בתערוכות בחו"ל, בנייה של אב טיפוס לשווקי חו"ל, השתתפות במכרזים בחו"ל ועוד.

במסגרת תכנית הייעול של מערכי הייצור של הרשות לחדשנות, ניתן יהיה לקבל מענק (ב 2017) בשיעור של עד 60% מהעלות התכנון וחלק מהביצוע של מהלך ההתייעלות של המפעל. מנסיוננו רב השנים, דחייה של ההחלטה להגשת בקשות סיוע לתכניות אלו לחציון השני של השנה (מיולי ואילך), מפחיתה באופן משמעותי את הסיכויים לקבלת ההשתתפות, עקב ניצול של התקציבים הקיימים למטרות אלו והקשחה / דחייה של מתן התשובות לשנת התקציב שלאחר מכן (2018). 

אנו ממליצים למפעלים שמעוניינים לבצע מהלך של פריצה / הגדלה של היקפי הייצוא להיערך באופן מיידי להגשה של בקשות הסיוע לתחומים שפורטו לעיל.