AboutCross

חדשות - הלוואות למפעלי תעשייה

קרן דרומה צפונה מרחיבה את פעילותה למתן הלוואות למפעלי תעשייה

הקרן הוקמה בשנת 2007 וחברים בה כ 650 מפעלי תעשייה בפריפריה. 

מפעלים החברים בקרן נהנים מהלוואות בריבית מופחתת מהשתתפות הקרן בהעמדת עיקר הביטחונות לבנק. ההלוואות ניתנות באמצעות בנק המזרחי עד לסכום של 2 מ' ₪, עד חמש שנים ובריבית של פריים + 1.5%.

המסלול נפתח בינואר 2020 גם למפעלים מאזור חיפה, הקריות, אשדוד וירושלים.

תהליך הגשת הבקשה הוא קצר ונעשה על ידי מילוי טופס אחד ופגישת אבחון.

מפעלים עם היקף מכירות של  3 מ' ₪ ומעלה בשנת 2019 המעוניינים לקבל הלוואה (גם אם יש להם שעבוד שוטף לבנק אחר), מוזמנים לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף.

 

למידע נוסף התקשרו: 077-332-0213