AboutCross

חדשות - משבר הקורונה

כלי סיוע לתעשיינים להתמודדות עם משבר הקורונה

עקב עוצמת המשבר בשווקים והשפעותיו על התעשייה בישראל, להלן פרוט כלי הסיוע העיקריים הזמינים לרשותכם נכון לעכשיו. אנו ממליצים ללקוחתנו לממש באופן מידי את כלי הסיוע עקב אי הוודאות מבחינת התמשכות המשבר.

כלי הסיוע:

מסלול הלוואות בערבות מדינה לעסקים שנפגעו מהמשבר
ערבות מדינה הועלתה ב 10% וכעת מהווה 85% מסכום ההלוואה לבנקים. הלווה יעמיד בטחונות (פיקדון ) של 10% מסכום ההלוואה. אפשרות לקבלת גרייס של חצי שנה מהחזרי קרן. סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון (הגבוה מבינהם). קיימת התחייבות למתן תשובה תוך 9 ימי עסקים.

מסלול קבלת מענק לפיתוח מוצרים תעשייתיים המיועדים למניעה, טיפול, והתמודדות עם הנגיף
יצרנים של ציוד רפואי, טיפולי, מניעת הדבקות, מכשירי מדידה ובקרה, ייצור כימיקלים, פולימרים ועוד. אשר מפתחים מוצרים/חומרי גלם/טכנולוגיות ותהליכי ייצור להתמודדות עם הנגיף. באפשרותכם לקבל תמיכה של עד 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. תאריך אחרון להגשה 30.3.20.

 

למידע נוסף התקשרו: 

בועז  054-2133510

אמיר  052-3044456