AboutCross

חדשות - משבר הקורונה

מחשבות חיוביות על תעשיית הייצור

בימים אלו חווים עסקים רבים בתעשיית הייצור קשיים חסרי תקדים בניהול תזרים המזומנים שלהם עקב חוסר הוודאות של השוק. ימים קשים אלו, הם גם הזדמנות יוצאת דופן לחשיבה אסטרטגית רעננה על פעילות  המפעל. השוק סביבנו נמצא בתהליך שינוי עוצמתי, והשוק של מחר יהיה כנראה שונה מזה שהכרנו. תהליכים של אוטומציה, בקרה ממוחשבת, שיווק מקוון ועוד, הכרחיים היום יותר מתמיד.

אנו בקפיטל פלוס מלווים מפעלי תעשייה כבר מעל 15 שנה בשימוש בכלי סיוע של המדינה ואמצעים אחרים הכוללים שילוב של מסלולים כגון, רשות החדשנות, רשות ההשקעות, קרן דרומה-צפונה, קרן בערבות מדינה, ואמצעי אשראי נוספים.

בימים האחרונים, קיבלו חלק מלקוחותינו אישורים למענקים לפרויקטים של פיתוח חדשנות במפעלי הייצור שלהם, חרף המגבלות התקציביות של המדינה. המענקים העומדים בשנת 2020 לטובת תעשיית הייצור הינם מוגבלים בסכומם בשל העדר תקציב מדינה מאושר. יחד עם זאת, החשיבות שלהם עולה לצורך יישום השינויים והתאמתם לשוק העתידי.

אנו מחויבים להצלחה של לקוחותינו בגיוס מקורות אשראי ובקבלת מענקים כתמיכה ליישום השינויים ההכרחיים בשנה זו לצליחת המשבר הנוכחי.

מאחלים חג פסח שמח ותעשיית ייצור חזקה ב 2020

 

למידע נוסף התקשרו: 

בועז  054-2133510

אמיר  052-3044456