AboutCross

חדשות - קבלת מענק

הזדמנות לקבלת מענק של עד 30% על השקעות בתשתיות ייצור וייעוץ תפעולי למפעלי תעשייה

משרד הכלכלה צפוי לפתוח במהלך השבועות הקרובים את מסלול המענקים למפעלי תעשייה שאינם יצואנים להעלאת הפריון. במסגרת המסלול, מפעלים יוכלו לקבל מענק של עד 30% על תוכנית השקעות מאושרת שתבוצע במהלך 36 חודשים.

הבקשה במסלול מחייבת הגשה של תוכנית התייעלות מפורטת הכוללת ניתוח של מהלכי ההתייעלות והשפעתם על הפריון הצפוי של המפעל. בקשות יכולות להיות מוגשות רק על ידי יועץ העומד בקריטריונים של משרד הכלכלה.

משבר הקורונה, מחייב כל גוף תעשייתי לבחון מחדש את הצעדים הנדרשים להעלאת הפריון (אוטומציה, רובוטיקה, ניהול מלאי אוטומטי ועוד).

נשמח לבדוק את זכאותכם להגשת בקשה למענק ללא התחייבות מצדכם.

למידע נוסף התקשרו: 

בועז  054-2133510

אמיר  052-3044456