AboutCross

חדשות - מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

אפשרות לקבלת מענק בכל הארץ (גם מפעלים שאינם באזורי פיתוח א')

בשיעור של עד 30% על רכישה של ציוד ייצור

רשות ההשקעות צפויה לפתוח מסלול מענקים בינואר 2020 שיסייע למפעלים שאינם יצואנים, המעוניינים לשלב ציוד ייצור חדש, שכולל מערכות בקרה ומחשוב, קווי ייצור אוטומטיים ועוד. הסיוע יינתן כתלות בהיקף המכירות של המפעל ובהיקף וההשקעה ועשוי להגיע למענק של עד 30% מהיקף ההשקעה שיאושר.

אנו ממליצים למפעלים שמתכננים לבצע השקעות בקווי ייצור, אוטומציה, ובקרה, לבדוק את זכאותם לקבלת המענק.

אנו מזכירים כי רשות ההשקעות מגבילה את ההגשה של הבקשות לתכנית זו ל-60 יום בלבד מתאריך הפרסום. מניסיוננו, מסגרת זמן זו אינה מספיקה להכנת תכנית עסקית מפורטת למפעל שלא החל בהכנתה מראש.

בהתאם, אנו ממליצים למפעלים שמעוניינים להגיש בקשה, להיערך להגשתה מיד.

 

למידע נוסף התקשרו: 077-332-0213