AboutCross

חדשות - המסלול להעלאת הפריון בתעשייה

נפתח המסלול להעלאת הפריון בתעשייה - אפשרות לקבלת מענק של 30% למפעלים שאינם יצואנים + הארכת מועד ההגשה למסלול לרכישת ציוד תעשייתי ללא יצואנים

נפתח המסלול להעלאת הפריון בתעשייה. אם אתה מפעל תעשייתי שנמצא באזור פיתוח א' ואינך יצואן (יצואן = 25% יצוא או יותר), אל תוותר על ההזדמנות לקבלת 30% מענק על השקעות בציוד, תשתיות ייצור, הדרכת עובדים, מחשוב ואוטומציה לתוכנית השקעות עד 3 שנים.

עקרונות המסלול:

  • העלאת מדד הפריון במפעל ב 24% תוך 3 שנים (EBIDTA + עלות שכר חלקי מספר עובדים).
  • ביצוע השקעה בציוד קבוע ו/ או מערכות תומכות ייצור ו/או ייעוץ והדרכה .
  • קשר ישיר בין ההשקעות המתוכננות ובין העלאת הפריון במפעל (או בקו ייצור ספציפי).
  • המענקים מתקבלים בהתאם לדיווחים במהלך התוכנית.

מועד סגירת המסלול 14.10.20! 

בנוסף, הוארך המועד האחרון להגשה של בקשות למענק לרכישת ציוד ייצור מתקדם עד ה 15.10.20 (מסלול מקביל שפתוח גם למפעלים שאינם באזור פיתוח א ).

לא הגשת בקשה עדיין? פנה אלינו בהקדם (לוקח זמן לכתוב / לגבש בקשה).

למידע נוסף התקשרו: 

בועז  054-2133510

אמיר  052-3044456