AboutCross

חדשות - מסלולי מענקים

נפתחו 2 מסלולי מענקים למפעלי תעשייה שאינם יצואנים

רשות ההשקעות (משרד הכלכלה) הודיע על פתיחתם של שני מסלולי מענקים לשנת 2019:

  • המסלול להעלאת הפיריון בתעשייה 
    המסלול נפתח לראשונה בשנת 2017 ומיועד למפעלי תעשייה באזורי פיתוח א' וירושלים. שיעור המענק הוא עד 30% מסכום ההשקעה שתאושר בגין השקעות בציוד תעשייתי, מחשוב, מערכות בקרה, הדרכת עובדים, ועוד. ההשקעות שתאושרנה מיועדות לעלות את הפריון של המפעל ב 30% תוך 3 שנים (דו"חות בסיס יהיו של 2018 ). סכומי ההשקעה לתוכניות יהיו מדורגים לפי היקפי מכירות. למפעלים עם היקף מכירות של בין 10 מ' ועד 75 מ' ₪ – תקרת היקף תכנית ההשקעה תהיה 5 מ' ₪ (1.5 מ' ₪ מענק).

  • המסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתעשייה
    המסלול מיועד למפעלים מכל הארץ שאינם יצואנים ומעוניינים להשקיע בציוד ייצור מתקדם, מערכות בקרה, מערכות מחשוב, אוטומציה, רובוטים לתעשייה ועוד. שיעור המענק המקסימאלי למפעלים שאינם באזור פיתוח 20% , למפעלים באזור פיתוח – 30%. תכנית ההשקעה היא ל 3 שנים והמענק יינתן לפי התקדמות ההשקעה. היקף ההשקעה למפעלים עם היקף מכירות בין 10מ' ועד 75 מ' ₪ הוא 5 מ' ₪ (עד 1.5 מ' ₪ מענק).

שני המסלולים נסגרים להגשות לקראת סוף מאי (עוד כ 60 יום). נדרש לפחות חודש לעריכת התוכנית באופן מקצועי.

לפרטים נוספים התקשרו: 077-332-0213